Inleiding

In de archiefwereld werden een aantal internationale standaarden uitgewerkt om over de grenzen heen een gelijke aanpak te promoten en uitwisselbaarheid van gegevens over archieven, archiefvormers en bewaarplaatsen te verbeteren.

Een standaard voor archieven ISAD(G)

Naar overzicht

De ISAD(G) - General International Standard Archival Description werd ontwikkeld voor het structureren en vastleggen van gegevens over archieven en zorgt voor een uniforme aanpak bij archiefontsluiting. Dit gebeurt door een aantal velden, zoals titel, archiefvormer, datering en omvang, verplicht te maken bij de beschrijving. De standaard werd ontwikkeld door de International Council on Archives (ICA), een internationale beroepsvereniging voor archivarissen, en voor het eerst voorgesteld in 1992. Op het ICA-wereldcongres in Sevilla in 2000 werd de tweede, herziene versie aanvaard en gepubliceerd. In 2004 verscheen een Nederlandse vertaling van ISAD(G), op initiatief van de Archiefschool (Amsterdam) en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD).

Een standaard voor archiefvormers: ISAAR(CPF)

Naar overzicht

In 1995 werd ISAD(G) aangevuld met een standaard voor de beschrijving van archiefvormers (organisaties, personen en families): de ISAAR (CPF) - International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons, and Families. In 2004 werd deze standaard herzien.

Over ISAD(G) en ISAAR(CPF) verneemt u meer in de tekst van de lezing van dr. Herman Coppens, ISAD(G) en ISAAR(CPF). Niet toevallig de standaard (17 november 2004 - op uitnodiging van Archiefbank voor de tweede Adviesraad). Ook het verslag van de workshop Archiefstandaarden. Heilig huisje of eerder kruisje? uit 2016 van de werkgroep Automatisering van de VVBAD bevat interessante inzichten.

Een standaard voor archiefbeheerders: ISDIAH

Naar overzicht

In 2008 werd het rijtje aangevuld met ISDIAH - International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings. Deze standaard is een instrument voor het beschrijven van organisaties die archieven beheren.

Records in Context (RiC)

Naar overzicht

In september 2016 publiceerde de Experts Group on Archival Description (EGAD) van de ICA een nieuw model voor archiefbeschrijvingen: Records in Context (RiC). Met RiC wil EGAD de bestaande beschrijvingen op basis van de standaarden ISAD(G), ISAAR(cpf), ISDF en ISDIAH actualiseren en harmoniseren. De tweede versie van RiC werd in juli 2021 vrijgegeven. Naast het conceptuele model heeft EGAD voor RiC ook een ontologie ontworpen.