Inleiding

Via digitale camera’s, bijvoorbeeld via je smartphone, kunnen vandaag snel en veel foto’s worden genomen. De kwaliteit ervan is niet altijd even goed, bovendien nemen de foto’s veel opslagruimte in. Een doordachte keuze bij de bewaring van digitale foto’s is de boodschap.

Algemene tips

Terug naar toolbox
  • Om schijfruimte te bewaren, verwijder je best alle mislukte of wazige beelden.
  • De kwaliteitskeuze stem je af op het gebruik van de foto’s. Als regel neem je foto’s steeds in de hoogste resolutie of maak je scans aan 300 dpi bij digitalisering van foto’s.
  • Bewaar per evenement een selectie van maximaal 20 à 25 foto’s.

Waar en hoe sla je foto’s op in je mappenstructuur?

Terug naar toolbox
  • In de map waarbij ze horen: je plaatst de foto’s van de nieuwjaarsreceptie in 2016 in de map ‘Nieuwjaarsreceptie_2016’, waarin naast foto’s ook andere documenten over de receptie worden geplaatst.
  • Apart: je maakt een hoofdmap ‘Fotos’ aan, waarin je vervolgens per evenement een map voor de bijbehorende foto’s maakt. Je maakt bijvoorbeeld in de hoofdmap ‘Fotos’ een map ‘20160110_nieuwjaarsreceptie’ aan, waarin je de foto’s van de receptie plaatst.
  1. Zorg steeds dat de datum en de activiteit vermeld worden in de mapnaam.
  2. Per foto kun je in de bestandsnaam een persoon identificeren als je dat wenst.
  3. Je kunt de foto’s ook een uniek nummer geven en ze meer in detail beschrijven in een inventaris of een aparte nota.