Inleiding

Sociale media, zoals Facebook, Twitter, TikTok, Instagram en Snapchat, zijn niet weg te denken uit onze hedendaagse maatschappij. Personen en organisaties met diverse profielen - denk maar aan politici, ‘influencers’, sportlui, bedrijven, middenveldorganisaties, enzovoort - maken gebruik van deze communicatieplatformen.

Enkele instrumenten

Terug naar toolbox

Om deze platformen te archiveren, worden praktische handleidingen uitgewerkt binnen het KADOC-project Best practices voor de archivering van sociale media in Vlaanderen en Brussel. Er zijn op dit ogenblik twee heldere handleidingen beschikbaar: een voor de zelfarchivering van Facebook en een voor de zelfarchivering van twitter.

Beeld & Geluid uit Nederland verkent de mogelijkheden om TikTok te archiveren. Meer info over dit initiatief lees je in het blog-artikel TIK TOK TIK TOK TIK TOK…Tijd om dit sociale medium te archiveren!