Digitaal beleid

Inleiding

Om digitale bestanden te beheren op langere termijn moet digitale duurzaamheid een onderdeel worden van het globale beleid van een organisatie. Dit gaat over afspraken maken, rollen en verantwoordelijkheden verdelen, personeelsbeleid dus, risicomanagement, budgetten, kostenraming, enzovoort.

Wil je weten hoe ver jouw organisatie staat? De zelfevaluatietool digitale maturiteit gaat in op alle aspecten van een digitale werking: strategie, communicatie, digitaal aanbod, vaardigheden en processen. Om de duurzaamheid van je bewaarinfrastructuur te testen, kan je ook gebruikmaken van het scoremodel van meemoo.