Missie en visie

Inleiding

Organisaties hebben over het algemeen een missie en een visie. Die begrippen komen terug in beleidsdocumenten of worden als informatie aangeboden op de website. Maar wat is het verschil tussen een missie en een visie?

In een notendop

Naar overzicht

In zekere zin steunt een missie van een organisatie terug op het verleden. In een missie wordt het bestaansrecht beschreven. Die biedt het antwoord op de vraag waar de organisatie voor staat en waarom de organisatie werd opgericht. De missie biedt een houvast aangezien die doorheen de jaren relatief stabiel blijft.

Met de visie kijkt de organisatie vooral naar buiten toe. Hierin wordt beschreven wat men wil bereiken of wat de ambities zijn. Men richt de blik ook niet op het verleden maar op de toekomst. Een visie is daardoor tijdsgebonden en kan worden bijgesteld naar gelang de omstandigheden dat vereisen. Een visie geeft richting aan je organisatie. Daarin krijgt de missie een concrete vertaling.