Inleiding

De archiefwetgeving in ons land kan omschreven worden als een verzameling van wet- en regelgeving voor archiefbeheer en archiefzorg, zowel in de publieke als in de private sector, zowel op federaal, gewestelijk als lokaal niveau. Men onderscheidt daarbij archiefwetten stricto sensu naast talloze bepalingen in allerhande wetten. Deze laatste regelen een stuk archiefrecht voor doorgaans specifieke gevallen (zoals notariaat, vzw's, ...). Hieronder volgt een kort overzicht.

Wettelijk kader op verschillende niveaus

Terug naar toolbox

Federale wetgeving

Vlaamse wetgeving

Regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • Ordonnantie van 19 maart 2009 betreffende de archieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BS 26 maart 2009) - m.b.t. de openbare archieven

Waalse regelgeving

  • Decreet van 6 december 2001 betreffende de openbare archieven (BS 20 december 2001)

Regelgeving van de Franse Gemeenschap

  • Decreet van 13 juli 1994 houdende erkenning en subsidiëring van de centra voor private archieven in de Franse Gemeenschap van België (BS 19 november 1994)
  • Decreet van 12 mei 2004 betreffende de centra voor private archieven in de Franse Gemeenschap van België (BS 19 november 1994, gewijzigd BS 14 februari 1995)
  • Besluit van 1 februari 1995 houdende benoeming van de leden van de "Conseil des Centres d'archives privées en Communauté française de Belgique", gewijzigd op 6 februari 1997 (BS 25 juni 1997
  • Decreet betreffende de roerende culturele goederen en het immaterieel patrimonium van de Franse Gemeenschap (BS 24 september 2002)
Een uitgebreid overzicht van het wettelijk kader vind je op deze webpagina van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën.