Campagnes

Archiefpunt wil ervoor zorgen dat privéarchieven en -collecties niet verloren gaan. Want het verleden vertelt veel over het heden. Wij werken voortdurend aan sensibilisering van personen en organisaties over archiefbewustzijn. Thematische campagnes, die Archiefpunt uitvoert in samenwerking met diverse landelijke, regionale en lokale partners en erfgoedgemeenschappen, vormen hiertoe een belangrijk instrument. Even op een rijtje wat wij allemaal doen:

  • Archiefpunt spoort in thematische campagnes lacunes op en vult die aan.
  • Archiefpunt vult deze campagnes aan via gestructureerde prospectie en op basis van heldere prioriteiten. Wij hanteren daarbij criteria met betrekking tot diversiteit, bedreiging van de collecties en actuele onderzoeksvragen. Om de werking te stroomlijnen en efficiëntie te verhogen, organiseert Archiefpunt in de beleidsperiode minstens één thematische campagne, in overleg en samenwerking met partners die voor het thema relevant zijn.
  • Deze campagnes zijn gericht op sensibiliseren, prospectie, inventarisering, ontsluiting en expertisedeling.
  • Thematische campagnes geven Archiefpunt de mogelijkheid om cultureel-erfgoedgemeenschappen meer te betrekken en te activeren. Archiefpunt evalueert elke campagne met specifieke gegevens over de aanpak van diversiteit daarin.

Ontdek hier de campagnes!