Bestuur

Bestuursorgaan

Ann Mares - voorzitter
Peter Laroy - ondervoorzitter
Paule Verbruggen - secretaris
Kim Christiaens - penningmeester

Algemene Vergadering

Kim Christiaens, KADOC-KU Leuven
Johan Dambruyne, Rijksarchief Antwerpen-Beveren
Leonoor De Schepper, Erfgoedlab Antwerpen
An Rydant, AMVB
David Guilardian, OCMW-archief Brussel
Nele Hendrickx, Letterenhuis
Peter Laroy, Liberas
Ann Mares, ADVN
Jan Stuyck, Centrum Kunstarchieven Vlaanderen
Ellen Van Impe, CAVA
Paule Verbruggen, Amsab-ISG
Kaat Verdickt, Vlaams Architectuurinstituut

Archievenoverleg (voordien OLAV)

Het Archievenoverleg heeft een adviserende stem binnen Archiefpunt en fungeert als een ontmoetingsplaats waar uitwisseling van kennis en expertise plaatsvindt.

Kim Christiaens, KADOC-KU Leuven
Jelena Dobbels, FARO
An Rydant, AMVB
Nele Hendrickx, Letterenhuis
Peter Laroy, Liberas
Ann Mares, ADVN
Laure Messiaen, Archiefpunt
Ellen Van Impe, CAVA
Paule Verbruggen, Amsab-ISG
Kaat Verdickt, Vlaams Architectuurinstituut