Bestuur

Bestuursorgaan

Ann Mares - voorzitter
Peter Laroy - ondervoorzitter
Paule Verbruggen
Kim Christiaens

Algemene Vergadering

Kim Christiaens, KADOC-KU Leuven
Johan Dambruyne, Rijksarchief Antwerpen-Beveren
Leonoor De Schepper, Erfgoedlab Antwerpen
An Rydant, AMVB
David Guilardian, OCMW-archief Brussel
Nele Hendrickx, Letterenhuis
Peter Laroy, Liberas
Ann Mares, ADVN
Jan Stuyck, Centrum Kunstarchieven Vlaanderen
Paule Verbruggen, Amsab-ISG
Kaat Verdickt, Vlaams Architectuurinstituut

Robin Debo, ETWIE
Andreas Stynen, KU Leuven
Bart Sas, Stadsarchief Turnhout
Mariet Calsius, CEMPER
Sofie Desmet, Midwest
Henk de Smaele, UAntwerpen
Alexander Declercq, Stadsarchief Ieper
Erwin Steegen, Stadsarchief Mechelen
Tijs De Schacht, Erfgoedcel Gent
An-katrien Jacobi, Erfgoed Haspengouw
Rik Röttger, CAVA

Archievenoverleg (voordien OLAV)

Het Archievenoverleg heeft een adviserende stem binnen Archiefpunt en fungeert als een ontmoetingsplaats waar uitwisseling van kennis en expertise plaatsvindt.

Kim Christiaens, KADOC-KU Leuven
Jelena Dobbels, FARO
An Rydant, AMVB
Nele Hendrickx, Letterenhuis
Peter Laroy, Liberas
Ann Mares, ADVN
Yvon Eikenaar, Archiefpunt
Ellen Van Impe, CAVA
Paule Verbruggen, Amsab-ISG
Kaat Verdickt, Vlaams Architectuurinstituut
Alexander Declercq, Stadsarchief Ieper
Erwin Steegen, Stadsarchief Mechelen