Missie & Visie

Missie

Archieven zichtbaar maken voor een breed en divers publiek.

Archiefpunt is een netwerkorganisatie die privaatrechtelijke archieven zichtbaar maakt voor een breed en divers publiek. We lokaliseren, registreren, ontsluiten en valoriseren deze archieven in samenwerking met diverse partners. Door kennis te verzamelen, bundelen, verdiepen en verspreiden, faciliteert Archiefpunt samenwerking, ontmoeting en expertisedeling. Zo dragen we bij aan meer archiefbewustzijn en stimuleren we een brede maatschappelijke valorisatie van private archieven.

Visie

Informeren, wegwijs maken en verbinden rond private archieven.

Als dienstverlenende organisatie wil Archiefpunt informeren, wegwijs maken en verbinden rond private archieven. Dit erfgoed is van grote waarde om een beeld te krijgen van de maatschappelijke en cultuurhistorische ontwikkelingen in Vlaanderen en Brussel. We maken bestaande expertise en kennis over deze privaatrechtelijke archieven en collecties zichtbaar en toegankelijk. Lokalisatie en registratie zijn belangrijke eerste stappen. Door waardevolle archiefbestanden en collecties kenbaar te maken, kunnen we verwaarlozing en vernietiging voorkomen en het perspectief openen naar publieke bewaring en valorisatie.

Archiefpunt faciliteert registratie in Archiefbank, een duurzame onlinebron van open data over private archieven en collecties. Sensibilisering over de veelzijdigheid en het belang van private archieven, samen met het stimuleren van professioneel beheer, zijn cruciaal. Ons informatieplatform richt zich op alle aspecten van kwaliteitsvol behoud en beheer van private archieven.

We werken samen met archiefvormers, -beheerders en (professionele) organisaties op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Door expertiseontwikkeling tussen individuen, groepen en gemeenschappen te stimuleren, worden kennis en ervaringen gedeeld, wat zorgt voor een sterk draagvlak voor de zorg voor private archieven en collecties.