Svend Thomsen

Archief Svend Thomsen


De Deen Svend Thomsen (sinds 2001 gevestigd in Gent) maakt sinds de jaren zeventig video-opnamen van uiteenlopende uitingen van hedendaagse kunst, o.a. beeldende kunst, performances, theater, dans, experimentele muziek. Inmiddels bezit hij een omvangrijk archief van ca. 1.400 videobanden met zo’n 3.000 registraties van tentoonstellingen, festivals, lezingen, seminaries, interviews met kunstenaars, …

Dit video-archief werd deels bij de archiefvormer thuis bewaard, en deels bij Amsab-ISG (tijdelijk - niet opgenomen in hun collectie). Aangezien videobanden geen duurzame dragers zijn, is digitalisering van de bestanden noodzakelijk. Er werd een dossier ingediend bij Archiefpunt voor de herbestemming van dit omvangrijke archief, waarna dit door VIAA werd gedigitaliseerd. VIAA engageert zich evenwel slechts voor de digitalisering en digitale opslag van private archieven, indien die worden beheerd door een als content partner erkende cultureelerfgoedorganisatie. Er werd advies ingewonnen bij experten van Het Firmament, Universiteit Antwerpen (vak Theater en Beeldendekunstkritiek), Universiteit Gent (Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen), S.M.A.K., Centrum Kunstarchieven Vlaanderen (CKV - M HKA). Omwille van de kunsthistorische betekenis, cf. o.m. de interviews met leden van de Fluxusgroep en opnamen van performances, heeft dit archief een belangrijke erfgoedwaarde. Uiteindelijk werd het video-archief van Svend Thomsen opgenomen in de collectie van het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen.

Steekkaart in Archiefbank