Maak een dossier aan

Weet je niet waar je terecht kan met het archief of de collectie van je vereniging, bedrijf of familie? Raak je het noorden kwijt in het ruime archieflandschap? Contacteer ons via het formulier en we helpen je graag verder!

Welke archieven en collecties komen in aanmerking voor herbestemming?

  • Privéarchieven, zoals de archieven van personen, families en privaatrechtelijke verenigingen, bedrijven of organisaties.
  • Documentaire collecties en verzamelingen,
    zoals bijvoorbeeld collecties van prentbriefkaarten of affiches en
    foto's, verzamelingen van plaatselijke knipsels of doodsprentjes.

Indien je onderstaand invulformulier gebruikt, geef je daarmee aan de voorwaarden voor participatie en het gegevensbeschermingsbeleid van Archiefpunt te aanvaarden.

Naam
De gegevens mogen gepubliceerd worden in de databank, zoals vermeld in de voorwaarden voor participatie.
De gegevens “naam, e-mail, straat en gemeente bewaarplaats” mogen gepubliceerd worden in de databank, zoals vermeld in het gegevensbeschermingsbeleid van Archiefpunt.

De beheerder- en contactgegevens die je verstrekt, zullen door Archiefpunt worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van de Archiefbank en om je te informeren omtrent de werking van onze organisatie. Wil je niet dat we je aanschrijven? Dan kan je ons dat gewoon melden.

De wetgeving betreffende gegevensbescherming (in het bijzonder de GDPR/AVG en de wet van 30 juli 2018) kent je een aantal rechten toe met betrekking tot je persoonsgegevens. Daartoe volstaat het contact met ons op te nemen.