Missie

Archiefpunt is een netwerkorganisatie die privéarchieven en -collecties zichtbaar maakt voor een breed en divers publiek. Het lokaliseert, registreert, ontsluit en valoriseert deze archieven in samenwerking met verschillende partners. Door kennis te verzamelen over alles wat betrekking heeft op archieven en dat te bundelen, verdiepen en verspreiden, faciliteert Archiefpunt ruimte voor samenwerking, ontmoeting en expertisedeling. Zo draagt Archiefpunt bij tot meer archiefbewustzijn en stimuleert het een brede maatschappelijke valorisatie van private archieven. Als netwerkorganisatie treedt Archiefpunt in open dialoog met verschillende partners en doelgroepen om zijn doelstellingen te realiseren. De ambitie is om van Archiefpunt een toegankelijk onthaalpunt te maken dat iedereen wegwijs maakt, informeert en verbindt rond privaatrechtelijke archieven en collecties.

Meer weten over Archiefpunt? Lees hier onze brochure.