Terug naar Nieuws
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 03.06.2022

Focusdag Archiefpunt

In het kader van het beleidsplanningstraject 2024-2029 organiseerde Archiefpunt op woensdag 1 juni 2022 een focusdag in het Vlaams Parlement.

Tijdens de focusgroepen wisselden we met verschillende belanghebbenden uit de erfgoed- en archiefsector van gedachten over wat Archiefpunt zou kunnen betekenen voor actoren van private archieven en collecties in Vlaanderen en Brussel. Een voorstel tot nieuwe missie werd via verschillende thema’s bevraagd en uitgediept, waaronder Archiefbank, expertise- en kennisdeling (lerend netwerk), communicatie en publiekswerking, erfgoedgemeenschappen en interne organisatie. Op deze manier willen we nadenken over mogelijke opportuniteiten en kansen naar de toekomst toe en wat we nodig hebben om dit ten volle te kunnen realiseren.

Bedankt aan alle deelnemers voor hun feedback en waardevolle bijdrage!