Terug naar Nieuws
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 30.10.2023

SCALA voltooid!

Deze zomer legde AIDA de laatste hand aan SCALA, een project van twee jaar dat de preservatie van digitale archieven onderzocht.

SCALA is een project van AIDA (Automatisering Ingest Digitale Archieven), een netwerk van negen erfgoedinstellingen, waaronder Archiefpunt. Met AIDA willen de partners in de periode 2019-2023 de belangrijkste tekortkomingen in de langetermijnbewaring van digitale archieven aanpakken.


Waarom SCALA?


Met AIDA willen we een gemeenschappelijke oplossing vinden voor de langetermijnbewaring van digitale archieven. Doordat dit project ons in staat stelt om onze krachten te bundelen kunnen we meer bereiken dan wanneer iedere partner op zichzelf digitale archivering zou aanpakken.

We richten ons in eerste instantie op archieven die digitaal geboren zijn, en niet op digitale bestanden die voortkomen uit de digitalisering van fysieke collecties.

De AIDA-partners werken samen onder de volgende basiswaarden:
- Expertiseopbouw en kennisdeling tussen de erfgoedinstellingen
- Inspraak van de partners
- Een gezonde autonomie tegenover technische leveranciers


SCALA

We voerden het SCALA-project uit in twee fasen. In de eerste fase (2021-2022) bouwden we op infrastructuur van partner meemoo een pilootsysteem voor de langetermijnbewaring van digitale archieven. Dit systeem werd gebouwd met open source software RODA.

Het pilootsysteem leverde ons waardevolle inzichten op over de technische vereisten en mogelijkheden. Het VAi deed tests met het systeem door enkele dossiers uit het digitaal archief van architect Christian Kieckens op te laden.

In de tweede fase (2022-2023) stonden het maken van een veldtekening, het uitwerken van een organisatiemodel en het schrijven van een ondernemingsplan centraal. We onderzochten wat de noden zijn in de erfgoedsector met betrekking tot de preservering van digitaal geboren privaatrechtelijke archieven en beschreven hoe AIDA aan deze noden tegemoet kan komen.

Binnen het ondernemingsplan namen we het kostenplaatje onder de loep en onderzochten we hoe we het AIDA-netwerk kunnen uitbouwen tot een duurzaam samenwerkingsverband.

SCALA werd mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Vlaamse Overheid. Het Vlaams Architectuurinstituut was aanvrager en coördinator van het project.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het SCALA project.

Klik hier voor het originele artikel.