Signaleren

Bewaar je een archief of interessante collectie, dan zijn we blij als je ons dat laat weten. Je kan de informatie bezorgen aan de hand van het aanmeldingsformulier. Archiefpunt registreert enkel de archieven en collecties, maar dient niet als bewaarplaats.

Welke archieven en collecties komen in aanmerking voor registratie?

  • Privéarchieven, zoals de archieven van personen, families en privaatrechtelijke verenigingen, bedrijven of organisaties.
  • Documentaire collecties en verzamelingen, zoals bijvoorbeeld collecties van prentbriefkaarten of affiches en foto's, verzamelingen van plaatselijke knipsels of doodsprentjes.

Indien je onderstaand invulformulier gebruikt, geef je daarmee aan de voorwaarden voor participatie en het gegevensbeschermingsbeleid van Archiefpunt te aanvaarden.

Naam
De gegevens mogen gepubliceerd worden in de databank, zoals vermeld in de voorwaarden voor participatie.
De gegevens “naam, e-mail, straat en gemeente bewaarplaats” mogen gepubliceerd worden in de databank, zoals vermeld in het gegevensbeschermingsbeleid van Archiefpunt.

De beheerder- en contactgegevens die je verstrekt, zullen door Archiefpunt worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van de Archiefbank en om je te informeren omtrent de werking van onze organisatie. Wil je niet dat we je aanschrijven? Dan kan je ons dat gewoon melden.

De wetgeving betreffende gegevensbescherming (in het bijzonder de GDPR/AVG en de wet van 30 juli 2018) kent je een aantal rechten toe met betrekking tot je persoonsgegevens. Daartoe volstaat het contact met ons op te nemen.