Een archief of collectie invoeren

Naam
De gegevens mogen gepubliceerd worden in de databank, zoals vermeld in de voorwaarden voor participatie.
De gegevens “naam, e-mail, straat en gemeente bewaarplaats” mogen gepubliceerd worden in de databank, zoals vermeld in het gegevensbeschermingsbeleid van Archiefpunt.

De beheerder- en contactgegevens die je verstrekt, zullen door Archiefpunt worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van de Archiefbank en om je te informeren omtrent de werking van onze organisatie. Wil je niet dat we je aanschrijven? Dan kan je ons dat gewoon melden.

De wetgeving betreffende gegevensbescherming (in het bijzonder de GDPR/AVG en de wet van 30 juli 2018) kent je een aantal rechten toe met betrekking tot je persoonsgegevens. Daartoe volstaat het contact met ons op te nemen.