Terug naar Nieuws
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 07.09.2022

Hoe ziet de werking van een archief eruit anno 2022?

FARO, Archiefpunt en de VVBAD lanceren een algemene bevraging van de professionele archiefsector. Op 5 september kregen de professionele privaatrechtelijke en publiekrechtelijke archiefinstellingen in Vlaanderen en Brussel een uitnodiging om deel te nemen aan een uitgebreide bevraging. De vragenlijst gaat in op verschillende onderdelen van de werking van het archief zoals het profiel van de medewerkers en vrijwilligers, informatie over collectiebeheer, digitalisering, publiekswerking enzovoort.

Via deze bevraging verzamelen we cijfermateriaal over de werking van uw archief. Dat is nodig om een beter inzicht te krijgen in de sterktes van de archiefsector, maar ook om te kunnen afbakenen aan welke aspecten de komende jaren meer aandacht moet besteed worden. Deze bevraging zal elke vijf jaar herhaald worden: dat laat toe om evoluties te kunnen meten.

De bevraging gebeurt via het online surveyplatform Qualtrics en loopt nog tot 25 september. Heel wat organisaties die als professionele archiefinstelling geregistreerd staan bij FARO, Archiefpunt of de VVBAD ontvingen al een unieke link. Ben je ook een professionele archiefinstelling, maar ontving je nog geen persoonlijke link? Contacteer dan alexander.vanderstichele@faro.be.

De resultaten van de nodenbevraging die we in april van dit jaar lanceerden in de archiefsector worden op dit moment geanalyseerd en zullen gedeeld worden met de sector, onder andere in het uitgebreide themadossier over archieven in faro, in december dit jaar. De nieuwe bevraging focust op cijfermateriaal en wil naast de noden ook de werking van de archiefsector beter in kaart brengen.