Terug naar Nieuws
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 18.08.2022

Studienamiddag VVBAD-sectie AHD & Archiefpunt rond persoonsarchieven

Als archivaris is de kans groot dat je in contact komt met persoonsarchieven, zelfs in publiekrechtelijke archieven. De verwerving en verwerking ervan stelt de archivaris evenwel voor een aantal specifieke uitdagingen.

Twee van die uitdagingen komen aan bod tijdens een studiedag op 13 september 2022: enerzijds het opsplitsen van persoonsarchief en de verspreiding ervan over meerdere instellingen en anderzijds de vermenging van persoonsarchief en verenigingsarchief.

De namiddag start met ontvangst met koffie/thee, waarna per thema twee à drie sprekers concrete casussen - uit zowel de privaatrechtelijke als publiekrechtelijke praktijk - uiteenzetten. Er is ook telkens ruimte voorzien voor debat en ervaringen van de deelnemers.

Programma

12:30 - 13:00: Ontvangst met koffie/thee
13:00 - 13:05
: Verwelkoming door Martijn Vandenbroucke, voorzitter VVBAD-sectie AHD
13:05 - 14:35
: Sessie 1: Het opsplitsen van persoonsarchieven en de verspreiding over meerdere bewaarplaatsen

  • Korte introductie door Martijn Vandenbroucke (Amsab-ISG)
  • Casussen door Eline De Lepeleire (Letterenhuis), Chris Vandewalle
    (SA Diksmuide) en Isabelle Verheire (Universiteitsarchief Gent)
  • Groepsdiscussie gemodereerd door Martijn Vandenbroucke (Amsab-ISG)

14:35 - 15:00: Koffiepauze
15:00 - 16:30
: Sessie 2: De vermenging en het onderscheid tussenpersoons- en verenigingsarchieven

  • Korte introductie door Tom Cobbaert (ADVN)
  • Casussen door Godfried Kwanten (KADOC-KULeuven), Bart Sas (SA Turnhout) en Gertjan Desmet (Algemeen Rijksarchief)
  • Groepsdiscussie gemodereerd door Tom Cobbaert (ADVN)

16:30 - 16:35: Afsluiting door Archiefpunt

Praktische info


Datum
: 13 september 2022, 13:00u - 16:35

Locatie
: Liberas, Kramersplein 23, 9000 Gent

Prijs
: Gratis voor VVBAD-leden, inschrijven verplicht.


Inschrijven kan via de volgende link: https://docs.google.com/forms/....