Terug naar Nieuws
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 23.03.2022

Tools ‘project kabinetsarchieven’ krijgen Franse vertaling

Om een basis te leggen voor de ontwikkeling van een algemene waarderingstool, lanceerde Archiefbank in 2018 een pilootproject rond de waardering van ministeriële kabinetsarchieven. Ministeriële kabinetten maken sinds de negentiende eeuw deel uit van het Belgische politieke landschap en vervullen nog steeds een cruciale rol in de beleidsvorming. Zowel in de deelstaten als op het federale niveau ondersteunen de kabinetten de regeringsleden van de bij de voorbereiding en implementatie van het regeringsbeleid. Daarnaast vervullen de kabinetsmedewerkers ook meer persoonlijke taken voor het regeringslid. Door de centrale rol van kabinetten bij het beleidsproces vormen hun archieven een belangrijke bron voor historisch, politicologisch en bestuurskundig onderzoek, die onderzoekers in staat stellen om de wisselwerking tussen de overheid, de politiek en het maatschappelijk veld beter in kaart te brengen.

Het pilootproject resulteerde in een aantal handige instrumenten en werkdocumenten. Om de verspreiding van de resultaten te maximaliseren, kregen twee tools een vertaling naar het Frans door het Algemeen Rijksarchief, partner bij het project: de bondige selectielijst die in eerste instantie bedoeld is voor archiefvormers en de uitgebreide waarderingslijst die gebruikt kan worden bij microwaardering van diverse reeksen en documenten van kabinetsarchieven.

Alle documenten en informatie over het pilootproject vindt u op deze pagina: