Invoeren

1. Manuele invoer

Iedereen die dat wil, kan zelf informatie over zijn privéarchieven en -collecties invoeren in de Archiefbank. Zowel archiefbewaarplaatsen, verenigingen, culturele instellingen als privépersonen kunnen partner worden in het project. Om een archiefbestand of collectie toe te voegen, maak je gebruik van het (uitgebreide) aanmeldingsformulier via de pagina 'Signaleren'. Om meerdere archiefbestanden of documentaire verzamelingen rechtstreeks in te voeren maak je een gebruikersnaam en wachtwoord aan via de pagina 'Invoeren'.

Log je in en begin met invoeren

2. API invoer

De nieuwe DataAPI is een op het REST principe gebaseerde API die de JSON:API standaard volgt. JSON:API focust zich op de eenvoud van implementatie zowel in de frontend als de backend. Met de DataAPI kan je data opslaan en ophalen uit de “storage repository”. De DataAPI legt geen business processen op. Deze moeten op een ander niveau verwerkt worden.

Neem hiervoor contact met ons op