Terug naar Nieuws
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 30.01.2024

DEVB gelanceerd!

Op maandag 29 januari lanceerde het ADVN de Digitale Encyclopedie van de Vlaamse Beweging. Dit gebeurde in het Vlaams Parlement, waar minister-president Jan Jambon ook de eerste versie van het gedrukte synthesewerk van de encyclopedie in ontvangst nam.

Onder leiding van het archief voor nationale bewegingen (ADVN) (ADVN) werkten honderden auteurs samen aan meer dan duizenden lemma's, wat dit project tot een echt huzarenwerk maakt. Het project werd gecoördineerd door de jonge onderzoekers Aragorn Fuhrmann en Sarah Menu, die konden rekenen op auteurs zoals de hoogleraren Bruno De Wever (Universiteit Gent), Elke Brems (KU Leuven) en Marnix Beyen (Universiteit Antwerpen).


Een encyclopedie met een verleden.

De nieuwe encyclopedie bouwt verder op eerder verschenen versies. In 1970 rolde de eerste encyclopedie van de Vlaamse Beweging van de pers, bestaande uit 2000 pagina’s. Maar al snel na de publicatie bleek er nood aan aanpassingen, correcties en aanvullingen. Hierop verscheen in 1998 een tweede en uitgebreidere versie, bestaande uit 3 delen, 3670 lemma’s en 81 overzichtsartikelen. In deze versie werden historische mythes ontkracht en nieuwe subthema’s aangeboord. In 2018 nam het ADVN het initiatief om de encyclopedie nogmaals te herzien. Het Vlaams nationalisme was immers sterk veranderd in de voorgaande jaren, en het historisch onderzoek had een dynamischer, meer divers en internationaler karakter gekregen. Ook was er nood aan een digitale zoektool, wat de encyclopedie toegankelijk maakt voor een breed publiek.

Digitale en gedrukte versie

Het resultaat: Een publiek toegankelijke digitale encyclopedie met meer dan 4000 lemma’s en afbeeldingen, en daarnaast de gedrukte ‘Encyclopedie van de Vlaamse Beweging – De Synthese’. Aangezien de volledige encyclopedie te omvangrijk was om uit te geven in boekvorm, zijn in dit overzichtswerk enkel de 34 syntheseartikelen zoals jeugd, taal, muziek, pers en sport, opgenomen.

Wie in de volledige encyclopedie wil grasduinen, kan dat hier.
De gedrukte ‘Encyclopedie van de Vlaamse Beweging – De Synthese’ is te koop bij Uitgeverij Lannoo.

Proficiat aan iedereen die een bijdrage mocht leveren!