Terug naar Nieuws
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 01.08.2023

OSLO-standaard

Op 29 juni besprak Archiefpunt, samen met vertegenwoordigers van het VAI en het AMVB, de nieuwe OSLO-standaarden bij de Vlaamse Overheid. Sommige Vlaamse archieven zijn namelijk ongerust over de initiatie van de standaard, en vragen zich af wat de meerwaarde is van een afzonderlijke Vlaamse uitwisselingsstandaard, zeker omdat de internationale standaard RiC (Records in Contexts) in populariteit toeneemt. Daarnaast is de informatie over de nieuwe standaard beperkt, en lijkt het zich vooral te baseren op de museale standaarden (CIDOC-CRM).

Ter voorbereiding van dit gesprek diende Archiefpunt een nota in, die de grootste bedenkingen van de Vlaamse archieven over deze standaard kadert. De nota werd ondertekend door ADVN, Amsab-ISG, AMVB, CAVA, CEMPER, CKV, KADOC- KU Leuven, Letterenhuis, Liberas, VAi en Vlaamse Rijksarchieven.

Aan de vraag om een langere aanloopperiode waarin de standaard aan cultureel erfgoed aangepast kan worden, werd tijdens het gesprek gehoor gegeven. Deze zomer start Departement Cultuur Jeugd en Media een nieuw voortraject op waarbij diverse spelers van de OSLO-werkgroep (archieven, immaterieel erfgoed, bibliotheken etc.) betrokken worden. Ook wordt deze periode gebruikt om te kijken hoe de nieuwe standaard gekoppeld kan worden met de RiC-standaard. Archiefpunt zal optreden als centraal aanspreekpunt en nieuwe ontwikkelingen communiceren.