Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 17.06.2024

Abdij van Park - Het Oud Archief (Ca. 1129-1836)

Gelegen net buiten Leuven te Heverlee, werd de prachtige Abdij van Park in 1129 gesticht door de Norbertijnen van Laon, op verzoek van de hertog van Brabant. (Het Rijksarchief in België, 2016) De abdij heeft een rijke geschiedenis die de tand des tijds heeft doorstaan en fungeert als een stille getuige van de vele historische gebeurtenissen die zich in de loop der eeuwen hebben afgespeeld. Al snel groeide de abdij uit tot een belangrijk religieus en cultureel centrum in de regio. (Vleugels, C.) Dit wordt meteen zichtbaar in de architecturale evolutie die ze onderging, met gebouwen die variëren van romaanse structuren tot barokke en neogotische stijlen.

Daarnaast was de abdijgemeenschap een grote landeigenaar met een uitgestrekt landbouwdomein, dat door de jaren heen steeds verder werd uitgebreid dankzij giften van gelovigen. In de zeventiende eeuw beleefde de abdij een bloeiperiode waarin haar religieuze en culturele invloed sterk toenam, en de kanunniken bekend stonden als de "Prinsen van Park". (Ibid.) Maar waar wij in dit artikel graag bij stilstaan, is dat de cruciale rol van de abdij in de ontwikkeling van het omringende land ook duidelijk terug te zien is in het Oud Archief.

EV AP W AIK Abdij van Park Carrousel fotos

Collage - Zicht op verschillende ruimtes in de abdij. Foto's: Archiefpunt vzw.

Het Historisch Archief (1129-1836)

Het moment is eindelijk daar… Vijftien jaar lang heeft een toegewijd team van historici en vrijwilligers met hart en ziel gewerkt aan het identificeren, organiseren en zorgvuldig beheren van het Oud (historisch) Archief. (Visit Leuven, 2021) Maar liefst 5000 pagina's, daterend van 1129 tot 1836, en een indrukwekkende 10.000 pagina's aan transcripties zijn nu beschikbaar voor raadpleging (zie hieronder voor meer informatie). (Abdij van Park Leuven, 2024) Deze collectie omvat belangrijke documenten en materialen van historische, culturele, juridische en administratieve waarde. Ze bieden een ongeëvenaarde inkijk in het leven en de activiteiten van de abdij door de eeuwen heen.

1

Een vrijwilliger werkt aan het Oud Archief. Foto: Abdij van Park.

Ontwerp zonder titel

Collage - Het Oud Archief in de bibliotheek van Abdij van Park. Foto's: Archiefpunt vzw.

Wat je er kunt vinden

Het Oud Archief van de Parkabdij heeft ondanks de turbulente historische periodes in ons land grotendeels zijn oorspronkelijke staat behouden en is voornamelijk ter plaatse bewaard gebleven. (ODIS, 2024) Een opmerkelijk kenmerk van dit archief is de uitgebreide collectie oorkonden, die essentiële informatie bevatten over landbezit, privileges en juridische aangelegenheden die teruggaan tot de middeleeuwen. Daarnaast huisvest het archief unieke middeleeuwse handschriften, waaronder theologische werken, kronieken en andere geschriften die inzicht geven in het intellectuele en spirituele leven van de Norbertijnen. Sommige van deze handschriften zijn versierd met prachtige miniaturen en illustraties.

Het archief bevat ook persoonlijke brieven van belangrijke historische figuren, dagboeken van paters norbertijnen, kaarten en plattegronden die de ontwikkeling van het abdijcomplex en de omliggende gronden door de eeuwen heen documenteren. Voor liefhebbers van muziek is er een uitgebreide verzameling muziekmanuscripten aanwezig, met composities die werden uitgevoerd tijdens de liturgische diensten in de abdij.

4

1434: aflatenbrief voor Park van paus Eugnius IV. Foto: Kristiaan Magnus.

5

Close-up boeken. Foto: Kristiaan Magnus.

Je bent van harte welkom om het Oud Archief te komen verkennen en de rijke geschiedenis van de Abdij van Park zelf te ontdekken. Of je nu een doorgewinterde historicus bent of gewoon geïnteresseerd in het verleden van de regio, het archief biedt voor ieder wat wils.

En hier is het nieuwtje... Je kunt nu ook het archief raadplegen op de volgende pagina's:

  1. https://drive.google.com/drive/folders/1ywLcCxC4OE8xvbBYL9Zxg5efkN_1XHyr
  2. Historisch archief Erfgoedsite Abdij van Park: https://drive.google.com/drive...
  3. of eveneens bij KADOC-KU Leuven: https://abstemp.icts.kuleuven.be/Query/detail.aspx?ID=2036885

---

Referenties: