Terug naar Archief en collectie in de kijker

Het archief van Drukkerij Adolphe Hoste

De oorsprong van drukkerij Hoste gaat terug tot 1828, toen Hendrik Hoste (1805-1888) een boekhandel oprichtte. Deze boekhandel was hoofdzakelijk Franstalig georiënteerd maar werd geleidelijk aan ook een niet te verwaarlozen verkooppunt van Noord-Nederlandse boeken. Adolphe Hoste, zoon van Hendrik, zette de boekhandel voort en voegde er in 1881, door zijn huwelijk met de weduwe van drukker Hippolyte Annoot, een belangrijke drukkerij aan toe. Zijn activiteiten spitsten zich voornamelijk toe op liberale Gentse tijdgenoten. De boekhandel Hoste werd in 1909 overgenomen door Adolf Herckenrath.

De drukkerij Hoste, officieel Maison d’Editions et d’Impressions Ad. Hoste / Uitgevers- en Boekdrukkershuis Ad. Hoste, werd in 1914 omgevormd tot een naamloze vennootschap. Het bestuur bestond bij de oprichting uit Adolphe Hoste, Adolphe Herckenrath en Adolphe Hebbelynck. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vielen de activiteiten van het bedrijf sterk terug, maar het personeel kon desondanks aanblijven. In 1915 overleed bovendien Adolphe Hoste. Na de oorlog kwam de uitgeverij-drukkerij onder leiding te staan van zijn dochter Jenny Hoste en zijn schoonzoon Adolphe Hebbelynck. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de activiteiten voortgezet, hoewel vanaf 1943 de schaarste ten gevolge van de oorlogsomstandigheden en de verordeningen van de Duitse bezetter sterk voelbaar werden. Na de oorlog kon de uitgeverij-drukkerij zich snel herstellen.

Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw verschoof de drukkerij haar activiteiten steeds meer naar het commerciële drukwerk. In de jaren 1970 was het bedrijf verlieslatend. Daarom werd een lening aangegaan en werden belangrijke investeringen gedaan om de fabricatiekosten te verminderen. In 1974 werd pvba Staelens overgenomen, waarna het bedrijf verder ging onder de naam Drukkerij en Uitgeverij Hoste-Staelens. De drukkerijactiviteiten werden stopgezet in 1986.

Het archief omvat de periode 1914-1982, heeft een omvang van 1,13 m en bevat o.a. statuten, verslagboeken (verslagen e.a. stukken van algemene vergaderingen en de Raad van Beheer), stukken m.b.t. financiën, aandelen en infrastructuur en foto's.

Voor meer informatie, zie de beschrijving en inventaris van het archief op de website van Liberas.