Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 04.07.2017

Beerschot Vrienden Atletiek Club

In september 2015 werd het archief van Beerschot Vrienden Atletiek Club (BVAC) geschonken aan het FelixArchief en vanaf december 2015 tot en met april 2016 werkte er regelmatig een team sportieve en enthousiaste leden van de atletiekclub onder begeleiding aan de verwerking van hun archief. Dit was voor de leden een leuke en interessante manier om de historiek van hun club te leren kennen met een mooie inventaris als resultaat!

Hoe ontstond de Koninklijke Beerschot Voetbal en Atletiek Club?

In 1895 kocht Ernest Grisar een perceel op het Kiel met een paardenrenbaan. Hij had het plan om er een grote club te vestigen voor diverse sporten. Zijn zoon Alfred Grisar zou na het overlijden van zijn vader dit plan uitvoeren en in 1900 Beerschot Athletic Club stichten voor de beoefening van sporten zoals lopen, voetbal, tennis, cricket en hockey. In 1914 werd de officiële atletiekafdeling gesticht onder stamnummer 5. Een eerste hoogtepunt kwam er met de organisatie van de 7e Olympische Spelen in het stadion op het Kiel (1920).

Vanaf 1950 startte er ook een damesafdeling, die zich ontwikkelde tot de sterkste ploeg van België. Zij zouden 20 keer het nationale interclub kampioenschap winnen. Ook bij de mannen zouden er verschillende toppers doordringen tot op internationaal niveau. Gaande van deelnemers aan de Olympische Spelen in 1920 tot in de jaren 1980.

De atletiekafdeling scheurde zich in 1996 af van de voetbal en stichtte een onafhankelijke afdeling. De Olympische piste verdween in 1999, nadat de voetbalafdeling fusioneerde met Germinal Ekeren en het stadion ombouwde. De atletiekafdeling week uit naar de piste in het Kielpark.

Het archief van BVAC bestaat o.a. uit jaarverslagen, verslagen van bestuursvergaderingen, prestaties van atleten, programma’s, briefwisseling en foto’s. Het zijn vooral stukken uit de periode vanaf de jaren 1950. De archieven van voor deze periode zijn waarschijnlijk verloren gegaan. Bent u of kent u iemand die in het bezit is van archiefstukken vanaf 1914, dan mag u steeds contact opnemen met het stadsarchief.