Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 02.05.2017

Het archief van kunstenaar Robert Lombaerts

Robrecht (Robert) Lombaerts werd op 30 januari 1898 geboren als tiende kind van Nicolaas Frans Popo Lombaerts en van Petronella Louisa Staes, die in de Kerkhofstraat 34 te Boom woonden. Vader Lombaerts was schilder van beroep, moeder verkocht schildersgerei. Nauwelijks drie jaar oud verloor Robert zijn vader. Zijn oudere zussen, voornamelijk Anna, Amelia en Maria, bewust van hun verantwoordelijkheid, sprongen moeder bij in de opvoeding van het kroost. Zij gaven Robert een streng christelijke opvoeding mee die hij zijn ganse leven consequent zou uitdragen.

De schilderijen die de huiskamer sierden en de verhalen die zijn broers en zussen er bij vertelden, oefenden een grote invloed uit op de kleine Robert. Alzo kon hij een geïdealiseerde vaderfiguur ontwikkelen ter compensatie van 't gemis dat de vroegtijdige dood van vader deed voelen. De gave voor het tekenen kwam bij de kleine Robert op zeer jonge leeftijd tot uiting en werd door de huisgenoten positief aangewakkerd.

Na de lagere school bij de Broeders van de Christelijke Scholen kwam Robert op het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Boom terecht, waar in die tijd het Franse taalstelsel nog van kracht was. Op 15-jarige leeftijd kreeg hij het voor mekaar zijn eerste toneeldecor te ontwerpen en schilderde hij een Forum Romanum. Vier levensgrote kartonnen beelden onderlijnden de machtige indruk die door het Forum werd gewekt.

Gedurende de Eerste Wereldoorlog volgde hij de Normaalschool te Mechelen en bekwaamde hij zich in het tekenen te Laken en Nijvel. Met succes behaalde hij voor de Middenjury het diploma wetenschappelijk tekenen, de start van een lange loopbaan in het onderwijs. De eerste vijf jaren gaf hij les in het Vrij Katholiek Net en werd dan benoemd aan de Rijksmiddelbare Jongensschool te Boom, om later over te stappen naar het Koninklijk Atheneum, waar hij tot bij zijn op ruststelling in 1958 bleef onderwijzen.

De pensioenleeftijd was geen periode van rust. Zijn artistieke drang en creativiteit dwongen hem het Booms sociale leven te beïnvloeden door teken- en schilderwerk, illustraties, ontwerpen van decors, het schrijven van toneelstukken enz…

Robert heeft gedurende zijn leven ook veel gereisd: Tirol, Italië, Spanje en Frankrijk waren zijn lievelingsreizen. Elke indruk legde hij vast in schetsboekjes om deze achteraf thuis in aquarellen uit te werken.

In het gemeentehuis van Boom werd de ontvangst-en tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping naar de kunstschilder vernoemd.

De Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw bewaart het archief van Robert Lombaerts dat tal van zijn ontwerpen, schetsen, aquarellen en toneelstukken omvat. Het archief is elke zaterdag te raadplegen in de oude dekenij aan de Hoogstraat 28 te Boom. De inventaris kan je vinden op www.tenboome.be

Bron:

Archief van kunstenaar Robert Lombaerts. 20ste eeuw.