Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 31.01.2017

Mendop

Mendop vzw werd in 2008 opgericht als archief-, documentatie- en expertisecentrum voor dierenerfgoed. Veel dierenerfgoed gaat immers verloren of geraakt versnipperd bij gebrek aan een gespecialiseerd opvangcentrum. De organisatie heeft als doel om zoveel mogelijk bronnenmateriaal over de relatie tussen mens en dier te bewaren, ontsluiten en valoriseren. De bronnen getuigen over hoe de verhouding van de mens met dieren doorheen de tijden is veranderd.

Dieren worden gekoesterd, geaaid, verzorgd, gekooid, bewonderd, gehaat, verafgood, gevangen, bejaagd, gevoederd, gekweekt, geschoren, gemolken, geslacht en opgegeten. Voor tientallen economische, culturele, sportieve of godsdienstige doeleinden zijn dieren de menselijke leefwereld binnengeloodst. Want mensen kunnen niet zonder dieren, een afhankelijkheid die tot de jagers en vissers uit de prehistorie teruggaat en door de opkomst van huisdieren en vee verder vertakte.

Via de website, Facebookpagina, publicaties en tentoonstellingen wordt het erfgoed bij het brede publiek bekend gemaakt. Mendop wil bijdragen aan een bredere bewustwording van dit erfgoed en aantonen welk belang dit heeft voor onderzoek. Als cultureel erfgoed dragen ze bij aan de kennis over de menselijke kijk op dieren.

Het werkterrein is breed en gevarieerd. Mendop bewaart zowel oude veestamboeken, documenten van verdwenen slachthuizen, duivendiploma’s, jachttijdschriften, handboeken voor kooivogelhouders of pelsdierfokkers, archieven van dierenartsen of keurmeesters, artistieke nalatenschappen alsook kasboeken van dierenasielen of bestrijdingsfirma’s. De organisatie bezit een rijke collectie aan brochures, tijdschriften, prentbriefkaarten, gravures, foto’s, affiches, schilderijen, knipsels en objecten.

Mens & Dier op papier wil een “asiel” vormen voor bedreigd of verweesd dierenerfgoed. Hun depot bevindt zich in het Brugse Stadsarchief. De stad Brugge schiep de mogelijkheid om dit erfgoed in de beste omstandigheden te bewaren en de collectie verder uit te bouwen.

Bewaart u nog papieren getuigen zoals boeken, prenten, foto’s, affiches of archieven van dierenorganisaties? Neem contact op met Mendop vzw. Schenkingen zorgen voor een verrijking van het dierenarchief en zijn daarom erg welkom.

Steekkaarten in Archiefbank:

Archief van duivensportfirma De Vlieghere – De Poorter. 1920-1970

Archief van Edgar Kesteloot. ca. 1950-1960

Collectie van Prosper Van Lancker. 1953-2012

Collectie van Honoré Figoureux. 1905-1926

Collectie van Huguette Boddaert. ca. 1900-2011