Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 09.11.2016

Het New Reform Archief: een schat voor kunsthistorisch onderzoek

Het New Reform Archief geniet erkenning als “archiefbank van de kunsten”. Meer dan 2500 dossiers van kunstenaars en instellingen zijn erin opgenomen die dezelfde doelstellingen nastreven als New Reform. Duizenden documenten (briefwisseling, affiches, folders, films, foto's, enz.), catalogi en boeken over avant-gardekunst vanaf 1968 zijn er terug te vinden. Sommige stukken bestaan slechts in beperkte oplagen. De meeste documenten zijn afkomstig uit Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Het archief bevat echter ook, zij het in mindere mate, documenten van kunstenaars of kunstencentra uit Australië en Azië. Ook de Belgische avant-garde is sterk aanwezig. De dossiers zijn thematisch geordend.

Het archief kwam tot stand door het bewaren van de correspondentie voortvloeiend uit de activiteiten van het kunstcentrum New Reform en door aankoop. Het werd jarenlang bewaard in dozen en wordt nog steeds aangevuld. Naast het persoonlijk archief van Roger D’Hondt is ook het archief van New Reform kunstcentrum bewaard gebleven. Het kunstcentrum voor performance, concrete poëzie, plastische kunsten, video, film, theater, experimentele muziek en conceptuele werken was actief in Aalst van 1970 t.e.m. 1979.

Onder leiding van Roger D’Hondt, was het een motor in de ontwikkeling van nieuwe creatieve vormen die onder een klassiek jargon “kunst” worden genoemd. Tijdens een manifestatie in 1988, met als speerpunt het Stedelijk Museum van Aalst, werd teruggeblikt in het verleden en de archieven van New Reform geopend.

Het archief is momenteel in privébezit van Roger D'Hondt en Marie-Hélène Van Audenhove. Raadpleging is mogelijk op afspraak.

Bronnen:

newreformarchive.wordpress.com

Steekkaart in Archiefbank: New Reform Archief. 1968-heden.