Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 28.09.2016

Theater aan Zee

In 2016 vierde TAZ (Theater aan Zee) haar 20-jarig bestaan, naar aanleiding hiervan ontwikkelde het Oostendse kunstenfestival een online tentoonstelling - ertazeens.be - om zo het verleden verleden toegankelijk te maken voor het brede publiek, maar ook voor onderzoekers, medewerkers, studenten, journalisten, mensen uit de podiumkunsten- en erfgoedsector ... Ertazeens loodst de bezoeker door 20 jaar TAZ, via verschillende invalshoeken en diverse parcours.

Sinds de allereerste editie in 1997 heeft Theater Aan Zee heel wat watertjes doorzwommen. Het festival dat founding fathers Marc Lybaert, Dries Vermeesch en Geert Declerck uit de grond stampten is vandaag een gevestigde waarde. Een evenement waarbij artistieke multidisciplinariteit op de voorgrond wordt geplaatst, met ruimte om ervaren artiesten en jonge creatievelingen met elkaar in contact te laten treden, een platform om het werk van jonge talenten aan het bredere publiek te tonen. TAZ is een bruisend zomers stadsfestival, een mix van theater, literatuur, dans, familievoorstellingen, debat, muziek ... in en om Oostende.

Vooraleer aan de concrete uitwerking van de tentoonstelling te kunnen beginnen, diende het bestaande (papieren en digitale) archief in kaart gebracht te worden. Om dit te realiseren deed TAZ beroep op enkele vrijwilligers, onder begeleiding van Het Firmament en TAZ begonnen ze eind 2014 aan de archivering op stukniveau. Een groepje van 6 trouwe TAZ-vrijwilligers dook het archief in en slaagde erin om op enkele maanden tijd het materiaal te ordenen. Gezien ze het festival goed kennen (sommigen werken al mee van het eerste uur) konden ze gemakkelijk bepaalde stukken in hun context plaatsen. Minder vertrouwd waren ze met erfgoedzorg, daarom organiseerde Het Firmament een opleiding, waarbij de vrijwilligers klaargestoomd werden om volgens de regels van de kunst met het papieren archief om te gaan.

TAZ werkte daarnaast samen met nog andere partners uit de erfgoedsector, PACKED vzw, Kunstenpunt, VIAA, de stad Oostende (dienst cultuur), de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen en de Vlaamse overheid ondersteunde het traject als ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject.

De digitale tentoonstelling werd gerealiseerd met MOVIO, een open source CMS platform ontwikkeld binnen het Europese project AthenaPlus. In eerste instantie ontwikkeld voor gebruik in musea en andere cultureel-erfgoedinstellingen, kan de software ook gebruikt worden door andere culturele organisaties. TAZ speelde hierin een voortrekkersrol door er in 2016 als eerste kunstenorganisatie mee aan de slag te gaan.

De tentoonstelling is opgebouwd volgend verschillende pijlers, via de homepage kan je je via ‘EDITIES’ verdiepen in de voorbije 20 jaar. Er wordt aandacht besteed aan ‘Jong Werk’, een van de belangrijkste onderdelen van het festival; in het luik ‘historiek’ worden de belangrijkste gebeurtenissen per editie toegelicht; via ‘downloads’ en ‘fotoalbum’ wordt vooornamelijk visueel materiaal gepresenteerd (foto’s, brochures, persberichten ...) Het luik ‘programma’ biedt een overzicht van alle voorstellingen die dat jaar plaatsvonden. Aan de hand van een koppeling aan een database (intern ontwikkeld door TAZ en geëxporteerd in MOVIO) kan je bij elke voorstelling de acteurs, regisseur, inhoud, muziek edm ontdekken. Via de ‘ontology builder’, een module van MOVIO, die gegevens met elkaar in relatie kan brengen, worden meer dan 3.000 voorstellingen en meer dan 12.000 uitvoerende kunstenaars aan elkaar verbonden.

Via de homepage kan je je ook verdiepen in historiek, waar gebundeld per thema - Centrale Gasten, Jong Werk, Locaties, Heden en Verleden – de geschiedenis van TAZ uit de doeken gedaan wordt. Een derde luik op de homepage zijn de verhalen: verhalen, herinneringen en anekdotes over het festival (videomontages / fragmenten van interviews met sleutelfiguren / herinneringen medewerkers, de TAZettes (dagkranten TAZ) …

ERTAZEENS wordt elk jaar verder aangevuld met materiaal uit de voorbije editie. Zo is deze digitale tentoonstelling een levende iets met steeds nieuwe informatie, verbanden en overzichten.

Bronnen:

Website Theater Aan Zee

Webtentoonstelling Er taz eens

Steekkaart in Archiefbank : Archief van Theater aan Zee. 1997-heden.