Terug naar Archief en collectie in de kijker

Bert Van den Broeck...en zijn erfenis!

Naar aanleiding van Erfgoeddag 2015 organiseert ’t Opwijks Gemeentearchief een tentoonstelling over het leven en werk van Bert Van den Broeck. Na zijn overlijden schonk de familie zijn persoonlijk erfgoed aan het gemeentearchief. Volgens zijn levensloop worden thematafels uitgewerkt met diverse archiefstukken. Het geheel wordt omkaderd met zijn artistiek oeuvre.

Bert Van den Broeck (1917-1989) was een typische Brabander die actief was als houthandelaar, kunstenaar en natuurliefhebber. Hij werd geboren op 26 oktober 1917 te Opwijk. Hij liep er lagere school en volgde tussen 1933 en 1938 Grieks-Latijn aan het Heilig Maagdcollege te Dendermonde. In 1942 begon hij te werken in de houthandel-houtzagerij van zijn vader tot in 1977. De houtzagerij vormde een belangrijke bron voor de creatie van zijn houtsculpturen. Omstreeks 1966 ging hij zich als kunstenaar hierop toeleggen. Daarnaast schilderde hij diverse landschappen uit de streek.

In 1960 was hij nauw betrokken bij de oprichting van het natuurreservaat Trod en Dokkene, gelegen aan de rand van het Brabantse heuvelland. Hij werd lid van de Provinciale Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen in 1970, waarvan hij in 1980 ook ondervoorzitter werd. In 1981 engageerde hij zich in de Hoge Raad voor Natuurbehoud.

Van den Broeck was begaan met het behoud van het Opwijks dialect. Hij bracht in 1988 i.s.m. vtbKultuur Opwijk een verzameling uit van Opwijkse woorden. Er werden verschillende illustraties van eigen hand aan toegevoegd. Op Erfgoeddag kan het publiek via een kleine wedstrijd hun kennis testen over het Opwijks dialect.

In 1983 werd hij gekroond tot Ridder in de Leopoldsorde en 5 jaar later tot Ridder in de Orde van de Vossenstaart. Hij overleed op 28 februari 1989 te Aalst.

Het omvangrijke archief bevat o.m. schilderijen, pentekeningen, houtsculpturen, schetsboeken, foto’s, briefwisseling, publicaties en documentatie.

Bron:

Steekkaart: Archief van Bert Van den Broeck