Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 09.04.2015

Tentoonstelling: (Un)familiar Heritages

Argos vzw, het Centrum voor Kunst en Media, werd in 1989 opgericht met als doel audiovisuele kunst te stimuleren en promoten. Als bemiddelaar tussen kunstenaar en publiek is Argos een plaats van ontmoeting, dialoog en uitwisseling. De audiovisuele collectie wordt onderbouwd, aangevuld en gecontextualiseerd door een volwaardige werking als kunstencentrum en expertiseplek.

Op Erfgoeddag 2015 licht Argos drie creatieve documentaires uit haar collectie. Deze verbinden zich met het thema “erf” door te focussen op persoonlijke en collectieve geschiedenissen: gedachtegoed dat sinds eeuwen van generatie op generatie wordt geërfd.

De eerste documentaire “Tu ne Verras pas Verapaz” van Didier Volckaert en An van Dienderen verwijst naar een weinig gekend stuk uit de Belgische geschiedenis van de 19de eeuw: de voormalige Belgische kolonie in Guatemala. Het in Gent gekende liedje, “Wie goat er mee noar Verapas? Doar moete wij nie wirke”, wordt gebruikt als vertrekpunt om nazaten van de Belgische afstammelingen in Guatemala op het spoor te komen. Toen Leopold I een stuk van Guatemala aankocht in 1843, beoogde hij niet enkel waardevolle grondstoffen te exploiteren, maar ook het criminaliteitsniveau in België te verlagen. De kolonieadministratie deelde valse brieven uit van Belgische migranten die het land prezen als het beloofde land. De poëtische road movie is een persoonlijke verkenning van de queeste naar Eldorado die het klassieke migratieverhaal op zijn kop zet.

“Vita Nova”, de tweede documentaire van Vincent Meessen verwijst naar een essay van Roland Barthes waar het Franse koloniale imperialisme wordt gedemystifieerd door een foto die verscheen op de cover van Paris-Match. Deze foto, die een icoon werd van het moderne criticisme, toont een koloniale cadet op wacht. Vita Nova onthult de biografische geest dat verscholen gaat onder dit mythische beeld. Barthes zijn woorden tonen de verborgen betekenis: het onmeetbare gewicht van een zwaarwichtig verleden. De gevonden tijd uit de geschiedenis is hier het overleven van het beeld.

De derde documentaire “Undervoice” van Charles Case is een reis doorheen de ondergrondse landschappen van ons bestaan. Gebaseerd op een reeks van ontmoetingen, nodigen Charley Case en Manuela de Tervarent ons uit om af te vragen wat ons raakt, van geboorte tot de dood, wat ons doorheen de duisternis helpt, om een uitweg te vinden doorheen onze zwakheden en dualiteiten. De film volgt de stroom waar de Maas begint in de Ardennen tot waar deze zich loost in de zeehaven van Rotterdam. De reis vertraagt de tijd en neemt de toeschouwer in een meditatie waar beelden en woorden elkaar vervolledigen en vermengen, zoals een tweeledige expressie van één en dezelfde beweging.

Wanneer?

26 april 2015, 11 tot 18u

Waar?

Argos, Centrum voor kunst en Media

Werfstraat 13

2000 Brussel

Bron:

Steekkaart: Collectie van Argos vzw