Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 09.04.2015

Tentoonstelling “In de ban… van Toine”

Op 3 november 2014 overleed Antoine (Toine) De Sutter (°1926) op 88-jarige leeftijd. Toine was een verwoed verzamelaar die de afgelopen 60 jaar documentatie bijhield over de gemeenten Berlaar en Gestel. Wie brochures, periodieken, foto’s, doodsprentjes, verkiezingspamfletten, enzovoort zocht over Berlaar of Gestel, moest bij Toine zijn.

Toine was oorspronkelijk afkomstig van Aalst, maar verhuisde ten gevolge van de economische crisis naar het Antwerpse. Al vlug was hij betrokken in het verenigingsleven. Bij de oprichting van de gemeentelijke dienst voor archief en geschiedenis (Archiefraad) in 1972 werd hij lid en later secretaris. Zo was hij actief betrokken bij de "Huldeherdenking Constant Verhulst en Ernest Van Dijck" (1973) en bij de tentoonstellingen "De Neteforten" (1974) en "Volksdevotie en bedevaarten" (1977). Toine was lid van verschillende heemkringen uit de omgeving. Door zijn grote kennissenkring en deelname aan heemkundige initiatieven groeide zijn verzameling uit tot een mooie collectie.

Na zijn overlijden werd zijn collectie, bestaande uit 134 archiefdozen en duizenden doodsprentjes, overgedragen aan het gemeentearchief van Berlaar. Daar werd ondertussen werk gemaakt van een plaatsingslijst op basis van de trefwoorden die Toine aanduidde. De collectie staat dus ter beschikking van lokaal onderzoek.

Ze bevat onder meer periodieken (Gazet van Balder, Nieuw Berlaar, De Kiosk, Den Balder, De Poemp, 't Caroke, etc.), boeken, clichés, verkiezingspamfletten, foto's, krantenknipsels, brochures, affiches, briefwisseling, stukken betreffende activiteiten, stukken betreffende zijn lidmaatschap in ACV, legenden en sagen, persoons- en onderwerpsmappen, kaarten en gidsen, kalenders, etc.

Op Erfgoeddag kan je in ’t Dolhuis terecht voor de tentoonstelling “In de ban van Toine”. De tentoonstelling plaatst verschillende aspecten van de Berlaarse geschiedenis in de kijker op basis van de collectie van Antoine De Sutter. Een overzicht van oude postkaarten van Berlaar en Gestel, doodprentjes, de Gazet van Balder, de geschiedenis van het drinkwater in het dorp, Berlaarse liedjeszangers, het leven en werk van Toine … het komt allemaal aan bod.

Waar?

’t Dolhuis, Legrellestraat 39 in Berlaar (achter het rusthuis).

Wanneer?

Zaterdag 25 april en zondag 26 april van 10u tot 18u.

Bron afbeeldingen: collectie Toine De Sutter, op www.kempenserfgoed.be

Steekkaart: collectie van Antoine de Sutter