Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 18.03.2015

Het Europees Cartoon Centrum

In het kader van een nieuwe campagne rond kunstenaarsarchieven wil Archiefbank het bewaarde strip- en cartoonerfgoed in kaart brengen. We gaan van start met een aantal collecties en archieven in de kijker.

Het ECC

In 1978 legde het Willemsfonds van Kruishoutem de grondslag voor de “Euro-Kartoenale”. Er werd gestart met een cartoontentoonstelling, zonder competitie en thema. Een jaar later werd de eerste cartoonwedstrijd ingericht. De wedstrijd was voorbehouden voor Vlaamse tekenaars en had als thema “Kip en Ei”. In 1981 werd de eigenlijke “Euro-Kartoenale” gelanceerd met hetzelfde thema. Deze wedstrijd wordt tweejaarlijks georganiseerd.

Vanaf 2007 ging het ECC van start met de uitbouw van een documentatiecentrum. Het centrum wil graag cartoons en documentatie met betrekking tot cartoons inventariseren en daarbij uitgroeien tot één van de belangrijkste documentatiecentra rond cartoons, spotprenten en karikaturen in Europa.

1985 werd voor de Euro-Kartoenale de definitieve doorbraak in de internationale cartoonwereld. Het aantal deelnemers verdrievoudigde. In 2007, in het oprichtingsjaar van het ECC, werd de absolute top bereikt. Niet meer dan 992 cartoonisten uit 85 landen stuurden 4000 tekeningen in.

De activiteiten van het ECC concentreren zich op 4 grote domeinen: het promoten van de cartoon en karikatuur als kunstvorm, de uitbouw van een expertisecentrum rond cartoons en karikaturen, bijdrage tot de professionalisering van de cartoonist en het bevorderen van contacten in de cartoonwereld. Het ECC wil daarbij graag het wetenschappelijk onderzoek rond humor en cartoons stimuleren.

Vanaf 2007 ging het ECC van start met de uitbouw van een documentatiecentrum. Het centrum wil graag cartoons en documentatie met betrekking tot cartoons inventariseren en daarbij uitgroeien tot één van de belangrijkste documentatiecentra rond cartoons, spotprenten en karikaturen in Europa. De bibliotheek werd genoemd naar de cartoonboekenverzamelaar Gustaaf Van Damme die zijn volledige collectie aan het ECC geschonken heeft. Ze bevat circa 4000 cartoonboeken, 300 tijdschriften, 20.000 originele cartoons, thesissen en publicaties over cartoons, affiches, gadgets en curiosa. Er is een samenwerkingsverband opgezet met Liberaal archief om de collectie verder te ontsluiten.

De tentoonstelling Bodemverontreiniging en -sanering is te bezichtigen in het ECC van 29 maart tot 14 juni 2015, elke zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

Bron:

Steekkaart: Collectie van Europees Cartoon Centrum, Kruishoutem. ca. 1960-heden.