Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 13.03.2015

Bibliotheca Wasiana

Bibliotheca Wasiana is gekend als bewaarbibliotheek en documentatiecentrum van en over het Waasland. In 1946 werd deze opgericht door de vroegere archivaris-stadsbibliothecaris André Stoop. Ze vormt de vereniging voor de bio-bibliografie van het Land van Waas en is gevestigd in de stedelijke openbare bibliotheek van Sint-Niklaas. Alles wat wordt gedrukt, geschreven, gefotografeerd of opgenomen over het Land van Waas en zijn inwoners kent er een bewaarplaats.

De collectie is zeer divers en bevat o.m. archieven, bibliotheekcollecties, een uitgebreide fotocollectie en historische kaartenverzameling. Zij behandelt diverse thema’s: van het culturele leven in ruime zin tot de politieke en economische geschiedenis van het Waasland. De belangrijkste collecties zijn deze gevormd rond de figuur en het epos van Reynaert De Vos.

Recent werden 22 archief- en collectiesteekkaarten aangemaakt in Archiefbank Vlaanderen. We belichten enkele van hun bijzondere archiefvormers.

Pastoor Jozef De Wilde, een vooraanstaande heemkundige, speelde een betekenisvolle rol in het ontstaan van het documentatiecentrum. In zijn archief kan je zijn bekend Reynaert-onderzoek terugvinden. Hij slaagde erin om het middeleeuws epos te weerspiegelen aan historische gebeurtenissen. Het Waasland kreeg inkleuring als Reynaertstreek. Tientallen van zijn publicaties vinden onderdak in de bibliotheek. Samen met ‘vossenjager en -verzamelaar’ broeder Aloïsverrichtte hij ook belangrijk studiewerk over de Reynaert-toponomie.

In de collecties van Maurits De Jonghe en Wim Gielen bevinden zich unieke Reynaertuitgaven en grafiek, overwegend van Wim De Cock.

De collectie is zeer divers en bevat o.m. archieven, bibliotheekcollecties, een uitgebreide fotocollectie en historische kaartenverzameling. Zij behandelt diverse thema’s: van het culturele leven in ruime zin tot de politieke en economische geschiedenis van het Waasland. De belangrijkste collecties zijn deze gevormd rond de figuur en het epos van Reynaert De Vos.

Camil Van Hulse is een gekend componist die piano- en orgelconcerten gaf in Noord- en Zuid-Amerika. Hij stelde een omvangrijk oeuvre samen en verscheidene van zijn composities kregen belangrijke onderscheidingen. De Bibliotheca Wasiana is in het bezit van zijn persoonlijke bibliotheek, handschriften en briefwisseling.

In het archief van advocaat en senator Paul-Maurice Orban kan veel materiaal teruggevonden worden over de vernederlandsing van het gerecht. In de jaren 1930 voerde hij met succes de strijd voor de vernederlandsing van de rechtbank van koophandel te Sint-Niklaas.

Tot slot mag ook Edgard Wauters niet onvermeld blijven. Wauters wordt beschouwd als één van de pioniers van de volkskunstherleving in Vlaanderen. Hij was o.m. de stichter van VIVO (Vlaamsch Instituut voor Volksdans en Volksmuziek). Hij ijverde voor de oprichting van een Documentatie- en archiefcentrum voor Vlaamse Volkskunst. Toen deze impuls zonder gevolg bleef, besloot hij zijn archief onder te brengen bij de schenking van Boerke Naes in Bibliotheca Wasiana.

Bronnen:

Steekkaart: Archief van Jozef De Wilde.

Steekkaart: Archief van Pieter Jaak Vandervee (alias Broeder Aloïs).

Steekkaart: Archief van Camil Van Hulse.

Steekkaart: Archief van Paul-Maurice Orban.

Steekkaart: Volksdocumentatie en archief van Edgard Wauters.