Terug naar Archief en collectie in de kijker

De nalatenschap van Bernd Lohaus

Bernd Lohaus (1940-2010) was een in Antwerpen wonende Duitse beeldhouwer. Van 1963 tot 1966 studeerde hij aan de Kunstacademie van Düsseldorf waar hij Joseph Beuys als mentor had. Samen met Panamarenko, Hugo Heyrman en Wout Vercammen gaf hij van 1964 tot 1965 het avant-gardetijdschrift Happening News uit. Tijdens een verblijf in Spanje, leerde hij kunsthistorica Anny De Decker kennen. Ze trouwden en verhuisden naar Antwerpen, waar ze in hun woning de avant-garde-galerie Wide White Space oprichtten. De galerie was actief van 1966 tot 1976.

Kenmerkend voor het werk van Bernd Lohaus is zijn materiaalgebruik en het gebruik van taal. Hij werkte voornamelijk met hout, steen, papier en karton. Het hout vond hij op wandelingen langs de Schelde. Het materiaal had dus al een verhaal voor het in het atelier van deze kunstenaar terecht kwam. Er zijn hiervan ook sporen zichtbaar in zijn kunstwerken. Op de materialen bracht hij Duitse woorden aan: hij kraste ze in het materiaal of bracht ze aan met krijt. Het ging over tegengestelde begrippen of woorden die verwijzen naar de afstand tussen mensen en dingen, hoe die zich tegenover elkaar poisitioneren, maar nooit samen kunnen vallen. Met zijn kunstwerken wou hij de relatie onderzoeken tussen de kunstenaar, de kijker en het kunstwerk, maar ook tussen mensen onderling en tussen mensen en dingen in het algemeen. Er gaat een grote poëzie uit van zijn werk.

De kunstenaar kreeg grote tentoonstellingen in o.a. SMAK (2005), M HKA (1995) en het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel (1985).

Na zijn overlijden werd in 2012 de Bernd Lohaus Foundation opgericht. Deze stichting beoogt de kunst en ideeën van Bernd Lohaus in stand te houden en uit te dragen. Ze organiseert lezingen, tentoonstellingen, symposia en is actief bezig met het inventariseren van de kunstwerken en het archief. Het archief van Bernd Lohaus bevat o.a. briefwisseling en correspondentie, fotomateriaal van zijn oeuvre en activiteiten, pers en reviews van exposities, tentoonstellingscatalogi, aantekeningen, notities, teksten, poëzie, zijn bibliotheekcollectie en documentaire collectie.

Bronnen:

www.berndlohaus.be

ensembles.mhka.be/actors/bernd-lohaus

Steekkaart in Archiefbank:

Archief van Bernd Lohaus. 1966-2010.