Terug naar Archief en collectie in de kijker

Federatie van Marokkaanse Verenigingen

In 1993 besluiten een aantal verenigingen uit Antwerpen de handen in elkaar te slaan om een antwoord te bieden op de problemen waarmee migrantengezinnen en -jongeren te kampen hebben. Die problemen worden in het begin van de jaren 1990 handig uitgebuit door extreemrechts om politieke successen te boeken. Zo ontstaat de Federatie van Marokkaanse Verenigingen. Het samenwerkingsverband tussen een zestiental verenigingen krijgt aanvankelijk de naam Antwerpse Marokkaanse Federatie. In 1995 verandert de organisatie haar naam naar Federatie van Marokkaanse Verenigingen (FMV). Vanaf dat jaar wordt ze ook in het kader van het decreet houdende een subsidieregeling voor verenigingen voor volksontwikkelingswerk door de Vlaamse gemeenschap erkend als migrantenfederatie.

FMV ontwikkelt doorheen de geschiedenis verschillende projecten om de emancipatie van de Vlaamse Marokkanen te bewerkstellingen. Het Iqra Vlaanderen-project beoogt de achterstelling bij kinderen met een migratieachtergrond in het onderwijs weg te werken door de organisatie van intensieve huistaakbegeleiding. Hierbij wordt samengewerkt met het CLB, de ouders en de scholen van de betrokken leerlingen (10-13 jaar). De eerste stappen bereidt peuters en hun ouders voor op de eerste stappen in het kleuteronderwijs en richt zich op het versterken van het kind, de moeder en hun onderlinge relatie. Steunpunt relaties biedt dan weer een evenwichtige blik op relatievorming en relatieproblemen. In het project Work up zorgt een activeringsconsulent in samenwerking met de VDAB voor begeleiding van werkzoekenden. In 2014 werkt FMV in samenwerking met verschillende partners aan het cultureel erfgoedproject Dakira- 50 jaar Marokkaanse migratie.

Daarnaast ondersteunt FMV ook diverse lidorganisaties binnen het sociaal-cultureel werk. De federatie telt bij de oprichting in 1993 een zestiental organisaties, in 1995 28 en in 2009 al 117 organisaties. Bij de viering van 20 jaar FMV in 2015 loopt het cijfer op tot 140 lidorganisaties. Ze hebben overwegend leden met een Marokkaanse achtergrond - naast andere -, zijn verscheiden van samenstelling (vb. jongeren, vrouwen) en beogen diverse doelstellingen (vb. cultuur, sport, onderwijs, religie). Om de verenigingen optimaal te kunnen ondersteunen, beschikt FMV over drie lokale secretariaten in drie regio's: Oost-Vlaanderen (Gent), Brussel (Koekelberg) en Antwerpen (Borgerhout).

Een aantal initiatieven zijn intussen ook verzelfstandigd. Het Platform Allochtone Jeugdwerkingen (PAJ) ontstaat binnen FMV met medewerking van de Unie van Turkse Verenigingen. Het Platform ondersteunt als autonome organisatie momenteel een 70-tal jongerenverenigingen. Moussem nomadisch kunstencentrum ontspruit uit de culturele werking binnen FMV. Het kunstencentrum biedt artistieke evenementen (muziek, poëzie, theater, dans, literatuur). Het brengt de rijke culturele tradities uit het Midden-Oosten en de Maghreblanden op verschillende podia in België en daarbuiten. In 2013 opent FMV als vertegenwoordiger van de Marokkaanse gemeenschap de IQRA-school in Borgerhout. De school, die voor iedereen toegankelijk is, zet sterk in op de participatie van de ouders en betrekt de thuiscultuur van de leerlingen in het schoolproces.

Erfgoed

Dynamisch archief van de federatie (2016)

Dynamisch archief van de federatie (2016)

Het archief van FMV ligt verspreid over drie secretariaten. Het merendeel wordt bewaard in de oudstrijderslaan te Borgerhout, het hoofdsecretariaat van de federatie. Een aanzienlijk deel van het archief is echter verloren gegaan. Omwille van de brandveiligheid werd een aantal jaren geleden een opruimactie gehouden in de vereniging. Daarbij werd een deel van het archief dat in de buurt was gestald van een mazoutketel uit de kelder gehaald en meegeven met het oud papier. Het nog op locatie bewaarde archiefmateriaal dateert vanaf de jaren 2000. Het gaat veelal om projectdossiers, documenten over de aangesloten organisaties en financiële stukken. Om het erfgoed voor verder verlies te behoeden, werkt FMV samen met KADOC een plan uit om zijn archieven over te dragen.

Bronnen:

http://www.fmv-vzw.be

http://www.iqra-school.be

http://www.dakira.be

http://www.moussem.be

Steekkaart in Archiefbank: Federatie van Marokkaanse Verenigingen – Antwerpen. 2000 - heden.