Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 08.11.2004

Feminisme zonder grenzen

Boeykens

In 1995 ontving Lily Boeykens uit handen van Lodewijk De Witte, gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant de Marie Popelin-prijs, de meest prestigieuze prijs binnen de vrouwenbeweging. Nu, in 2004, werd haar de eretitel verleend van Groot-Officier in de Leopoldsorde. Beide gebeurtenissen markeren een schitterende feministische carrière.

In de jaren 60 wordt Lily Boeykens, juriste van opleiding, actief binnen de dan nog unitaire en in hoofdzaak Franstalige Nationale Vrouwenraad. Begin jaren 70 staat ze mee aan de wieg van de tweede feministische golf, een beweging die de strijd om gelijke kansen en gelijkberechtiging als nooit tevoren zou veranderen. Ze wordt lid van de Pluralistische Actiegroep voor Gelijke Kansen voor Man en Vrouw (P.A.G) en onderhoudt contacten met de Vlaamse Dolle Mina-kernen.

Wanneer in 1972, over de partij- en zuilgrenzen heen, het Vlaams Overleg Komité (VOK) wordt opgericht, wordt Lily Boeykens de spilfiguur van deze nieuwe organisatie. Ze wordt de drijvende kracht achter de eerste Vrouwendag in 1972, een evenement dat tot ver over de landsgrenzen weerklank vindt. Op nationaal gebied geniet Lily Boeykens echter het meeste bekendheid als jarenlang voorzitter van de Vrouwenraad (1973-1979 en 1982-1992). Onder haar voorzitterschap transformeert de 'elitaire' en 'unitaire' Vrouwenraad tot een open, progressieve en dynamische instelling.

Begin jaren 70 staat ze mee aan de wieg van de tweede feministische golf, een beweging die de strijd om gelijke kansen en gelijkberechtiging als nooit tevoren zou veranderen.

België zou al vlug te klein blijken voor een geëngageerde persoonlijkheid als Lily Boeykens. Talrijke contacten met vooraanstaande buitenlandse feministen illustreren haar nooit aflatende belangstelling voor wat er buiten de landsgrenzen gebeurde. Sinds begin jaren 70 was ze nauw betrokken bij allerlei initiatieven die uitgingen van de Verenigde Naties zoals het Jaar van de Vrouw 1975) en het Decennium van de Vrouw (1976-1985). Later nam ze actief deel aan de VN-Wereldvrouwenconferenties in Kopenhagen, Nairobi en Peking, onder meer als lid van de officiële Belgische delegaties. Lily Boeykens was eveneens Belgisch vertegenwoordiger in de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw. Van 1988 tot 1994 was ze voorzitter van de Internationale Vrouwenraad. Ook deze organisatie zou ze dynamischer, efficiënter en professioneler achterlaten.

Gedurende haar vele jaren aan het hoofd of als lid van talrijke organisaties en instellingen, bouwde Lily Boeykens een erg groot en verscheiden archief op. In de loop van 2000 werd een eerste deel van dit archief overgedragen aan Documentatiecentrum RoSa. Dit eerste deel bevat in hoofdzaak documenten met betrekking tot de activiteiten van Lily Boeykens in nationale context. In 2003 volgde een tweede, meer internationaal georiënteerd deel.

Lily Boeykens

De persconferentie na het Internationaal Tribunaal van Misdaden tegen Vrouwen

In zowel het eerste als in het tweede deel gaat het om documenten die Lily Boeykens ontving, gebruikte of maakte bij de uitvoering van haar activiteiten, hetzij persoonlijk, hetzij als voorzitter of lid van een organisatie. Het gaat om brieven, folders en brochures, notulen van vergaderingen, statuten, financiële documenten, stukken met betrekking tot de werkzaamheden van de organisaties enzovoort. Verder bevat het archiefbestand een aantal dossiers waaronder uitgebreide dossiers met persknipsels uit voornamelijk Belgische kranten en tijdschriften en dossiers over onderwerpen als vrouwen en ontwikkeling, mensenhandel, vrouwen en politiek, vrede en kinderrechten.

In oktober 2004 verscheen bij Documentatiecentrum RoSa de publicatie Lily Boeykens, een grenzeloze feministe, grotendeels gebaseerd op het bijzonder rijke privé-archief van Lily Boeykens. De informatie uit het archief werd aangevuld met literatuur en interviews. De nadruk ligt daarbij op de activiteiten van Lily Boeykens in de vrouwenbeweging en haar internationale activiteiten. Via haar verhaal wordt een beeld geschetst van de geschiedenis van de Vlaamse en internationale vrouwenbeweging.

Bronnen:

Steekkaart in Archiefbank: Archief Lily Boeykens, 1968-2003

RoSa. Documentatiecentrum en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies, Brussel