Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 06.11.2018

Gemeentelijk Documentatiecentrum van Ranst

Na besprekingen met het gemeentebestuur besliste de gemeenteraad op 19 februari 1998 de oprichting van de gemeentelijke erfgoedraad, waaronder het documentatiecentrum ressorteert. Dankzij de investeringen van de gemeente en de inspanningen van de vrijwilligers kon het documentatiecentrum starten in november 2002. De werking van het centrum focust zich op volgende taken:

  1. Het bevorderen van de samenwerking van de verenigingen en personen die zich bezighouden met heemkunde en geschiedenis
  2. Het verzamelen, inventariseren en het toegankelijk maken van informatie en documentatie met betrekking tot de deelgemeenten Broechem, Oelegem, Emblem en Ranst.

Trouw aan bovenstaande taken organiseerde het documentatiecentrum, samen met de erfgoedraad, tentoonstellingen, infoavonden, cursussen, open monumentendagen, erfgoeddagen en roefeldagen voor de jeugd. Ook het geven van heemkundige adviezen hoorde hier bij. De laatste jaren werden voor de raad van toerisme en de raad voor kunst en cultuur wandelingen en evenementen gedocumenteerd.

De bezoekers vinden een uitgebreid gamma aan onderwerpen in boeken, tijdschriften, parochieregisters, kaarten en plannen, kranten, microfilms van parochieregisters en burgerlijke stand, foto’s, affiches, doodsbrieven en doodsprentjes, meer dan 9.000 namen uit de regio. Bovendien verzamelt het centrum archieven van personen, bedrijven en verenigingen.

Het centrum staat in de kijker met het volledig werk van Jozef Simons, schrijver-dichter uit Oelegem, en alle partituren van Vlaamse liederen op tekst van Jozef Simons. Bovendien beschikt het centrum over goed bewaarde bedrijfsarchieven, onder andere van de firma Morvi uit Broechem, een firma die in zijn topjaren verwerkt fruit leverde internationaal tot in Rusland. Ook het archief van het slachthuis Van den Nieuwenhof in Broechem, dat een belangrijke rol speelde in de regio, is te raadplegen. Verder kan de bezoeker nog informatie vinden van vele andere lokale bedrijfjes van vroeger.

Bronnen:

Website Documentatiecentrum Ranst

Collectie van het gemeentelijke documentatiecentrum, Ranst. 17e eeuw-heden - 4108