Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 03.03.2009

Familie van Havre

De familie van Havre is één van de oudste Belgische adellijke families. De eerste vermelding dateert van 1305. De naam van de stamvader Jehan Havre duikt op in Gentse rekeningen van dat jaar. De band tussen de familie van Havre en de gemeente Wijnegem werd gelegd in 1769, toen ridder Jean Michel van Havre (1730-1804) het kasteeldomein Kijckuit (Belvédère) aankocht. Vanaf de 19de eeuw speelde de familie een belangrijke rol in het Wijnegemse openbare leven. De meest bekende telg was ridder Gustave van Havre (1817-1892), die niet minder dan 44 jaar burgemeester was van Wijnegem.

Het familie van Havre beschikt over een bijzonder rijk archief. Om versnippering te vermijden en om een verantwoorde bewaring en een vlotte toegankelijkheid mogelijk te maken, werd dit archief in 2007 overgedragen aan de Wijnegemse heemkundige kring Jan Vleminck vzw. De omvang van het archief bedraagt ca. 15 strekkende meter. Het biedt een unieke kijk op meer dan 600 jaar familiegeschiedenis. Het oudste document betreft een verkoopsakte uit 1390 van een boerderij in Temse door ene Joannes van Havre. De van Havres bekleedden reeds in de middeleeuwen een voorname plaats op de maatschappelijke ladder en leverden doorheen de geschiedenis een hele schare schepenen, rechtsdienaars, belastingontvangers en grootaalmoezeniers. Hun ambtsdocumenten bevinden zich vaak nog steeds in het familiearchief. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de voorlopige inventaris naast allerhande familiale stukken (testamenten, persoonlijke briefwisseling, diploma's, eigendomsakten, rekeningen, ...) ook talrijke schepenakten, baljuwrekeningen, gerechtelijke vonnissen en documenten i.v.m. de armenzorg vermeldt.

Topografen treffen in het archief niet alleen tientallen plannen aan, maar ook een ruime verzameling notariële bescheiden (o.a. pachtbrieven, boedelbeschrijvingen, aan- en verkoopsakten van gronden, ) die vaak heel wat topografische verwijzingen bevatten. Ook aan heraldici en genealogen heeft het fonds van Havre veel te bieden. Ridder Gustave van Havre was, naast weldoener, politicus en bibliofiel, erg bedreven in het stamboomonderzoek en in de studie van het adeldom. De talloze notities, stamtafels, wapenboeken en briefwisseling die hij naliet, vormen een aanzienlijk deel van het familiearchief. Tot slot bevat het archief ook heel wat documenten van enkele verwante geslachten, zoals de bankiersfamilies Melijn, Cogels, de Coninck en van Ertborn en de handelaarfamilie Peeters.

Het familie van Havre beschikt over een bijzonder rijk archief. Om versnippering te vermijden en om een verantwoorde bewaring en een vlotte toegankelijkheid mogelijk te maken, werd dit archief in 2007 overgedragen aan de Wijnegemse heemkundige kring Jan Vleminck vzw.

Vanaf 15 februari 2008 zijn alle, ten dele gedigitaliseerde, stukken uit het familiearchief van Havre raadpleegbaar. Een elektronische versie van een voorlopige inventaris vergemakkelijkt de zoektocht naar specifieke documenten.

Bron:

Steekkaart in Archiefbank: van de familie Van Havre. [1390]-