Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 02.04.2014

KAV Dendermonde: meer dan 90 jaar tennisgeschiedenis

In 1922 namen leden van de voetbalclub initiatief om tennisterreinen aan te leggen en een tennisclub te stichten. De tennisclub van Dendermonde is de vierde oudste club van Oost-Vlaanderen.

Hoewel 1922 steeds als stichtingsdatum terugkomt op briefpapier en lidkaarten, is de oudste getuigenis een vergeelde foto van een ploeg die speelde tegen "La Compagnie Intercommunale des Eaux" van Bosvoorde. Talrijke foto's uit deze periode bewijzen dat tennis zeer intens werd beoefend, en dit zowel door mannen als door vrouwen.

In 1933 trad de club toe tot de Belgische Lawn Tennisbond als ARA Termondoise. Vanaf dan kon de tennisclub deelnemen aan officiële interclubs. De resultaten kon men lezen in het weekblad "De Nieuwe Roskam". In 1933 waren er 25 leden, maar dit aantal steeg tot 59 in 1938, het hoogste aantal van de vooroorlogse periode.

De club kende een bloeiperiode tot de Tweede Wereldoorlog. Het aantal leden daalde en ook de activiteiten werden tot een minimum herleid. In 1942 diende men de boekhouding te sluiten en dit betekende het einde van de eerste fase uit de geschiedenis van KAVD.

Na de Tweede Wereldoorlog, tijdens Katuit-kermis van 1951, werd de club heropgericht. De tennisactiviteiten kwamen opnieuw tot bloei. In 1960 werd het eerste naoorlogse tennistoernooi georganiseerd. Gezien KAVD niet verder kon uitbreiden, ontstonden 2 nieuwe clubs: Vlaskia (1972) en Scheldedreef (1975). De jaren '70 vormde de meest feestelijke periode uit de geschiedenis van KAVD. Onder leiding van François De Man werd het grootste enkeltoernooi van de streek georganiseerd.

Het maximum aantal leden werd bereikt in 1993 met 190 actieve leden. Het absoluut hoogtepunt was op 24 augustus 1985 wanneer Ilse De Ruysscher kampioene werd van België. In 1994 veranderde de club van een feitelijke vereniging naar een vzw. In 2001 was er een heropbloei van de interclub.

Archief

Het archief bevat stukken van de oprichting in 1922. Daarnaast vindt men archivalia terug vanaf de heroprichting in 1951. Jaarverslagen, activiteitenverslagen, leden- en bestuurslijsten, interne briefwisseling en wedstrijduitslagen zijn bewaard gebleven. Financiële stukken werden vanaf de jaren 1980 systematisch bijgehouden. De secretaris schreef twee jaar geleden een uitvoerige historiek naar aanleiding van het 90-jarig bestaan.

Van iconografisch materiaal zijn foto’s bewaard en affiches. In het clublokaal kan men bekers, enkele oude tennisraketten en trainingspakken bewonderen. Sinds 1990 verschijnt viermaandelijks een eigen ledenblad waarvan een exemplaar wordt opgenomen in de collectie.

Bron:

Steekkaart: Archief KAVD Tennis, Dendermonde. ca. 1922-heden.