Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 26.02.2019

Het archief van SK Deinze

In maart 1926 werd Sportkring Deinze (SK Deinze) opgericht op initiatief van Albert Van de Sompel. Reeds op zondag 4 april speelde de voetbalploeg haar eerste officiële wedstrijd. De matchen en trainingen volgden elkaar snel op. Op zondag 16 januari 1927 speelde SK Deinze kampioen in reeks B. Minder dan een jaar na de oprichting promoveerde de club naar de derde afdeling.

Vanaf 1927 verbreedde de sportclub haar werking door deel te nemen aan atletiekwedstrijden. Er werd ook nagedacht over de oprichting van een zwemafdeling, maar hoewel SK zwemwedstrijden in de Leie organiseerde, kwam er toch geen zwemploeg tot stand. Voetbal bleef de voornaamste bezigheid.

In haar beginjaren kende de voetbalploeg een wisselend succes. Na twee bevorderingen speelde SK Deinze in 1929 opnieuw in de derde afdeling. Gelukkig konden ze dit in het daaropvolgende seizoen rechtzetten en in 1930 volgde opnieuw een promotie naar de tweede klasse, reeks A. Naast de reguliere competitie werden ook tussentijdse oefenmatchen en speciale kampioenschappen gespeeld op vraag van voetbalclubs uit de omgeving. Vooral met de nabijgelegen voetbalclub Sparta Petegem ontstond een sterke concurrentie.

De oplopende spanningen op het wereldtoneel in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, werden ook in Deinze gevoeld. Bij het begin van het voetbalseizoen 1939-1940 werden de kampioenschapswedstrijden verdaagd omdat er door de algemene mobilisatie onvoldoende spelers voorhanden waren. SK Deinze sloot tijdelijk de deuren. In de zomer van 1940 werd het voetbalveld door de Duitse bezetter in gebruik genomen als autokerkhof, waardoor het terrein zwaar beschadigd raakte.

Maar voorzitter Georges Torck liet het daar niet bij. Hij schreef de voetbalbond aan, die meteen stappen ondernam. Het veld werd vrijgegeven en weer bespeelbaar gemaakt. In maart 1941 kon men opnieuw met een noodcompetitie beginnen. Ondanks de moeilijkheden, zoals de opeisingen van spelers en de schaarste aan materiaal, kende de voetbalclub een relatief normale werking. Om de sportieve ambities van de club te ondersteunen, was er in deze periode opnieuw aandacht voor andere sporten, wat resulteerde in de oprichting van een atletiek-, hockey- en tafeltennisafdeling. Na de oorlog viel de werking van deze sporttakken echter al snel weer stil.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het spelniveau van de voetbalploeg verder opgekrikt. Er werden enkele transfers afgesloten om spelers van hoog niveau te kunnen opstellen. Bovendien nam de sportclub initiatieven om de speelomstandigheden te verbeteren. Het voetbalveld werd heraangelegd en er werd een nieuwe tribune gebouwd. Het ging de sportkring voor de wind. Geleidelijk klom de voetbalploeg op naar de top van de gewestelijke competitiereeks. Ook de jongerenwerking werd beter uitgebouwd. Er trainde nu op regelmatige basis een juniorenploeg, die binnen een eigen competitie wedstrijden speelde.

Ondanks enkele mindere seizoenen slaagde de club er uiteindelijk in om zich vanaf het seizoen 1982-1983 definitief in de nationale reeks te vestigen. Anno 2018 is SK Deinze nog steeds actief. Sinds een reorganisatie van de Belgische voetbalcompetitie in 2016-2017 komt de club uit in de eerste afdeling amateurs.

Het archief van SK Deinze, bewaard in Liberas, beslaat de periode vanaf zijn ontstaan in 1926 tot 1987. Het omvat 2,44 strekkende meter en is opmerkelijk volledig.

Hoewel onder de koepel Sportkring Deinze verschillende sportdisciplines werden ingericht, kende voetbal de grootste belangstelling. In het archief valt dan ook voornamelijk informatie over de voetbalclub terug te vinden. Het rijke archief bevat onder meer statuten van verschillende data, diverse ledenlijsten, verslagboeken, briefwisseling, financiële documenten waaronder kasboeken, stukken betreffende activiteiten (programma’s, uitslagen, persknipsels enz.) en eigen publicaties van de club, waaronder het tijdschrift Sport!. Daarnaast zijn ook affiches, foto’s en trofeeën terug te vinden.

De inventaris van het archief van SK Deinze kan via de website van Liberas bekeken worden. Het archief is raadpleegbaar mits de ondertekening van een onderzoekscontract.

Steekkaart in Archiefbank:

Archief SK Deinze. 1926-1987