Terug naar Archief en collectie in de kijker
Naar vorige pagina

Gepubliceerd op 12.10.2015

150 jaar Royal Sport Nautique de Bruxelles

De oudste watersportclub van het Brussels Gewest, Royal Sport Nautique de Bruxelles, viert dit jaar zijn 150-jarig bestaan. In de loop der jaren heeft de club een rijke geschiedenis verzameld.

De oudste watersportclub van het Brussels Gewest, Royal Sport Nautique de Bruxelles, viert dit jaar zijn 150-jarig bestaan. In de loop der jaren heeft de club een rijke geschiedenis verzameld. De populariteit van de roeisport maakte in de loop van de 19de eeuw ingang in België. Na Luik en Namen kreeg Brussel in 1865 zijn eerste club. Eén van de mannen die mee aan de wieg stond, was de Naamse schilder Félicien Rops. Hij had geholpen bij de creatie van de club in zijn thuisstad en deed hetzelfde in Brussel.

Een eerste opmerkelijke gebeurtenis in de geschiedenis van de club was de vraag van koning Leopold II om in 1868 regatta’s te organiseren op de vijvers van het paleis in Laken. Reeds van bij haar ontstaan genoot de Brusselse roeiclub interesse vanwege de Koninklijke familie. Om de club te bedanken, heeft Leopold II na amper drie jaar geschiedenis de titel ‘Royal’ gegeven aan de club.

De Royal kreeg de jaren erna steeds meer belang en richtte samen met drie andere clubs de Belgische Roeibond (Fédération Belge des Société d’Aviron) op in 1887. Maar het is de Schotse schrijver Robert Louis Stevenson die een markante episode van de geschiedenis van de club schreef en beschreef. In 1876 bracht hij een bezoek aan het toenmalige clubhuis en maakte er kennis met de clubleden. In zijn boek “An Inland Voyage” wijdde hij een afzonderlijk hoofdstuk aan de club.

De periode rond de Eerste en Tweede Wereldoorlog kende zowel lage als hoge pieken. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het clubhuis, aan de Vilvoordse steenweg, opgeëist door de Duitsers. Huurlingen verbleven er in de lokalen en paarden in de botengarage. Gedurende de Tweede Wereldoorlog verwelkomde de club heel wat nieuwe leden. Er ontstond naast het roeien, een tennis- en basketbalafdeling, voorbehouden voor de leden van de roeivereniging om het het volledige jaar sport te kunnen aanbieden. In het basketbal behoort men tot de oudste clubs van het land.

De Royal brengt haar hele geschiedenis nationale en internationale kampioenen voort. Tijdens de jaren 1960 en 1970 had de Royal een topper in huis. Claude Dehombreux was een roeier die een heleboel Belgische titels heeft verzameld en drie keer deelnam aan de Olympische Spelen.

Het getal 150 is eveneens het gemiddeld aantal leden dat de club doorheen al die jaren heeft gehad. Al was er wel een dieptepunt tijdens de jaren 1970 en 1980, toen de gewoontes van heel wat Brusselaars veranderden. De inkomsten waren laag en het clubhuis was aan renovatie toe. Dankzij het aantrekken van subsidies, financiële steun en het diversifiëren van het aanbod, werd RSNB vandaag een stabiele club. Vandaag telt de club ongeveer 360 leden, waarvan een kleine 120 roeiers.

Het waardevolle archief bevat onder meer verslagboeken uit de beginperiode, statuten, reglementen, de oprichtingsakte, administratieve documenten, briefwisseling, verslagen, financiële documenten en stukken betreffende activiteiten (programma's, wedstrijduitslagen, menu's, etc.). Daarnaast zijn er ook periodieken, boeken, tekeningen, foto's, persknipsels en affiches terug te vinden. Het archief is volledig geïnventariseerd en raadpleegbaar op afspraak.

Bron:

Steekkaart in Archiefbank: Archief van Royal Sport Nautique de Bruxelles 1865 (RSNB).